تعزیه

  • دین و اندیشهتعزیه

    تعزیه

    تَعْزیه، از مادۀ «ع ز ی» به معنای صبر و شکیبایی کردن است. این واژه در فرهنگ و ادبیات مذهبی مسلمانان، به‌ویژه شیعیان، به معانی گوناگون دیگر به کار می‌رود. عزا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا