روش ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه

در پیرامون خود با افراد زیادی در تماس هستیم که بعضی از آنان می توانند در محیط هایی که پر سر و  صداست و محرکات زیادی وجود دارد، مثل رادیو یا تلویزیون یا سر و صدای ماشین و موتور و بوق و ... با تمرکز مطالعه کنند و به کارهای خود بپردازند. کسانی که به بازی شطرنج علاقه مندند و در مسابقات شرکت می کنند، دارای چنین ویژگی هایی هستند؛ با این که محیط اطراف شان آرام نیست، ولی با تمرکز و دقت به کارشان مشغول هستند. در مقابل این گروه، افرادی هستند که برای مطالعه کردن، حساب کردن، بازی و .... احتیاج به محیط آرام و عاری از هر گونه سر و صدایی دارند.

در شرایطی که ما در آن زندگی می کنیم، دانستن راه های ایجاد تمرکز، دقت و توجه، یک مهارت بسیار سودمند به حساب می آید. کودکان و نوجوانان نیز باید قادر باشند در محیطی که سکوت کامل در آن حاکم نیست. مطالعه کنند، درس بخوانند و روی تکالیف شان تمرکز کنند و کودکان نسبت به بزرگسالان از مدت زمان تمرکز کوتاه تری برخوردارند و تقریباً برای آنان تمرکز و دقت طولانی روی یک کار مشکل است؛ زیرا تحرک و فعالیت، بخش جدانشدنی از کودک است و از دیدگاه علمی این حالت به دلیل آن است که ذهن کودکان با سرعت بیشتری در حال فعالیت است و آنان دائماً در حال یادگیری موضوعات مختلف از محیط اطراف خود هستند. آن چیزی که برای کودکان جالب باشد و با علاقه به آن نگاه کنند، هر چند که مدت زمان تمرکز و دقت آنان کوتاه باشد، ولی آن مسئله را می آموزند و به خوبی کار را انجام می دهند. به عنوان مثال، اگر به کودکانی که در حال گوش کردن به یک داستان هستند (کاری که بسیار علاقه مندند) به دقت نگاه کنیم، می بینیم که آنان به تمام جزئیات داستان گوش می دهند و اگر بار دیگر داستان را برای شان بخوانیم و بخش هایی را جا بیندازیم، آنان به سرعت متوجه موضوع می شوند.

کتاب «روش ها و راهبردهای تقویت حافظه» (از همین نویسنده و ناشر)، با تمرین های متعدد و گوناگون، راه های تقویت حافظه را بویژه در کودکان آموزش داده است. این کتاب با استقبال خوب مربیان و والدین رو به رو شد. کتاب حاضر به روش ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه اختصاص دارد. امیدوارم با تداوم تلاش در این زمینه، کتاب های دیگری را برای کودکان و دانش آموزان دارای مشکلات و اختلالات یادگیری تهیه و تدوین کنم.

کودکانی که از دقت، توجه و تمرکز پایینی برخوردارند، در بیشتر زمینه های تحصیلی دچار مشکل می شوند؛ از جمله املاء و ریاضی که این مشکلات به شکل های زیر است:

جا به جایی نقطه ها در کلمه، کم و زیاد کردن نقطه در کلمه، جااندازی نقطه در کلمه، کم و زیاد کردن دندانه ها، جا اندازی تشدید در کلمه، نگذاشتن سرکش در کلمه، کم و زیاد کردن حرفی در کلمه و هم چنین مشکلات ریاضی از قبیل جا انداختن عدد، عدم توجه به علامت ها (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)، جا به جا کردن اعداد، عدم توجه به زیر هم نویسی در جمع و تفریق ستونی و ... .

در این کتاب سعی شده است علاقه و انگیزه ی کودکان به تمرین کردن افزایش یافته و با راهبردهای ارائه شده، خانواده های محترم و معلمان گرامی بتوانند دقت، توجه و تمرکز کودکان و نوجوانان را به حد مطلوب برسانند و از افت تحصیلی آنان جلوگیری کنند.

به نقل از کتاب روش ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه ویژه ی دانش آموزان دوره ی ابتدایی "به همراه تمرین های دقت و توجه"

© تمامی حقوق محفوظ است